Zuur-basen evenwicht - pH balance.

Zuurtegraad van je bloed is zeer belangrijk

Ons lichaam werkt optimaal als de zuurtegraad van je bloed schommelt rond de 7,3 à 7,45.
Artikel over verzuring Dat is dus licht basisch. Detoxificatie met Jupiter Water
Ontstaat er een neiging tot afwijken dan zal de intelligentie van je wondere lichaam deze bijsturen, zodat de grenzen van 6,8 tot 7,8 niet overschreden worden.

Het lichaam doet dit bij verzuring door op zoek te gaan naar mineralen.(calcium,magnesium,silicium)
Kan ze die vanuit je voeding niet voldoende betrekken, dan worden de reserves aangesproken.
Is je voeding uit balans en dus zuurvormend dan staat ziekte en aftakeling voor de deur. Ingestuurde ervaringen

Meeste flessenwaters zijn licht zuur

Bekijk eens aandachtig het etiket van je favoriete flessenwater.
Een Ph-waarde of zuurtegraad beneden de 7 is verzurend.
En alhoewel flessenwater omringd is met een publicitaire zweem van gezondheid is het een ramp voor je gezinsbudget en het milieu [3.375 KB] (pps = powerpoint presentatie)

Zie ook deze video's : flessenwater ... plastiek afvalberg ... mer mediterannee

pH berekening

Om de zuurtegraad te benoemen wordt er gekeken naar de concentratie waterstofionen in een oplossing.
Een neutrale oplossing bevat 10 tot de -7e aan H+ ionen. ( en evenveel OH- ionen)
Stijgt die hoevellheid dan is het water zuurder.
Per faktor 10 hoger of lager stijgt of daalt de zuurtegraad met één punt.
De schaal loopt van zeer zuur 1 tot zeer basisch 14
Neutraal water heeft per definitie een zuurtegraad of pH van 7.

Speeksel en urine zijn goede indikatoren voor je totale zuurtegraad.
Deze kunnen nagemeten worden met meetstripjes die verkleuren.
Geschikte stripjes hebben een indicatiebereik van 4 tot 7.